Ubytovanie Krásna Hôrka UbytovanieKrásnohorské podhradie
SK | HU | EN
Ubytovanie
Reštaurácia

Slovenský kras

Národný park Slovenský kras sa rozprestiera na juhovýchode Slovenska. S hraničiacim Aggtelekským národným parkom (Maďarsko) tvorí jednotný celok, ktorý ako súvislé územie svojou rozlohou predstavuje najrozsiahlejšie krasové územie planinového typu v strednej Európe. Na ploche 361,65 km2 vytvára Slovenský kras svojou prírodnou a kultúrnohistorickou rozmanitosťou jednu z najkrajších oblastí Slovenska. Za chránenú krajinnú oblasť bol Slovenský kras vyhlásený v roku 1973 a v roku 1977 bol ako prvý na Slovensku zaradený do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra.

Svojrázne geomorfologické územie Slovenského krasu sa do určitej miery vyníma z krajinného rámca Západných Karpát a predstavuje typickú krasovú krajinu bohatú na povrchové a podzemné krasové javy (škrapy, závrty, tiesňavy, kaňony, jaskyne, ponory, atď.), ktoré vytvorila voda svojou korozívnou a erozívnou činnosťou v druhohorných triasových vápencoch. Celkový ráz územia dotvárajú hlboké doliny a tiesňavy pretekajúcich riek oddeľujúce tak od seba jednotlivé planiny (Koniarska planina, Plešivská planina, Silická planina, Dolný vrch, Horný vrch, Zádielska planina, Jasovská planina).

Oblasť sa vyznačuje aj pestrým rastlinstvom s mnohými endemitmi a jej živočíšstvo charakterizuje množstvo živočíchov nižších skupín. Niekoľko sprístupnených jaskýň Slovenského krasu umožňuje návštevníkom zhliadnuť krásy podzemných priestorov, kde voda a čas vytvorili prekrásnu kvapľovú výzdobu. V areáloch pri sprístupnených jaskyniach sú inštalované informačné panely o rozmanitostiach tejto oblasti. Jaskyne Slovenského krasu spolu s jaskyňami Aggtelekského krasu sú od roku 1995 zaradené do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Ako ďalšie atraktívne miesta možno v tejto oblasti navštíviť Silickú ľadnicu s celoročnou ľadovou výzdobou (nesprístupnená jaskyňa), impozantnú Zádielsku tiesňavu alebo zrúcaniny Turnianskeho hradu. Sieť vyznačených turistických chodníkov a cykloturistických trás ponúka turistom príjemne a aktívne strávené chvíle v tomto pestrom a nezabudnuteľnom prírodnom prostredí.

Správa Národného parku Slovenský kras
Biely Kaštieľ 188, 049 51 Brzotín
tel.: +421-58-732 68 15, tel./fax: +421-58-734 67 69
e-mail: kilik@sopsr.sk, web: www.sopsr.sk

Hľadáte ubytovanie v krásnohorskom podhradí?

Ubytovanie Krásna Hôrka
Ubytovanie Krásnohorské podhradie
Ubytovanie v krásnohorskom podhradí
PRÍRODNÉ KRÁSY
3 kmNárodný park Slovenský kras
6 kmKrásnohorská jaskyňa
17 kmGombasecká jaskyňa
23 kmSilická ľadnica
26 kmOchtinská aragonitová jaskyňa
27 kmZádielska tiesňava
33 kmJaskyňa Domica
42 kmDobšinská ľadová jaskyňa
45 kmNárodný park Slovenský raj
46 kmJasovská jaskyňa
HISTORICKÉ PAMIATKY
1 kmMauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí
1 kmObrazáreň Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí
2 kmHrad Krásna Hôrka
AKTIVITY
 PEŠIA TURISTIKA
 CYKLOTURISTIKA
 JAZDA NA KONI
 HOROLEZECTVO
 POĽOVNÍCTVO
 RYBOLOV